Vacature: www.brabantvac.nl/vacature-brabant/bv-11961

Vacature: Workcenterleider voor Ergon Contractdetacheringen in Eindhoven

VACATURENR bv-11961 (06-04-2018)

Ergon DAF/Paccar Parts

WORKCENTERLEIDER

Locatie : Paccar Parts, Geldrop
Aantal uren per week : fulltime (38 uur)

Plaats in de organisatie
De workcenterleider is onder verantwoordelijkheid van de Business Unit Manager contractdetacheringen, werkzaam in het spanningsveld waarin sociale en commerciële doelen gerealiseerd moeten worden. Hij/zij geeft leiding aan ca. 50-70 medewerkers en wordt hierbij geassisteerd door een of meerdere productie-assistent (en). Hij/zij is hierbij verantwoordelijk voor zowel het kunnen uitvoeren van ontwikkelingstrajecten van Ergon medewerkers, als de uitvoering van de productie, zoals vastgesteld en bepaald door het inlenende bedrijf op de reguliere arbeidsmarkt.
Paccar Parts is de toonaangevende leverancier van kwalitatieve truck & trailer onderdelen. Dit alles wordt gedistribueerd exclusief via het Daf dealernetwerk. Op dit moment zijn op deze locatie ongeveer 300 medewerkers van Ergon werkzaam onder leiding van workcenterleiders, productie-assistenten van Ergon.

Korte functie-inhoud:
Begeleiden van medewerkers in proces van functioneren, arbeidsontwikkeling, mobiliteitsbevordering en vermaatschappelijking, zorgdragen voor personele aangelegenheden binnen beleid en regelingen:
 • bevorderen van goede werksfeer
 • inschakelen van interne deskundigheid
 • (laten) inrichten/aanpassen van arbeidssituatie/werkplek
 • geven van vaktechnische instructies en voorlichting
 • aandacht geven aan de groepsdynamiek (zeer diverse samenstelling) en signaleren van gedragswijzigingen bij te ontwikkelen medewerkers.
 • coachen, motiveren en corrigeren van medewerkers in hun (arbeids-)ontwikkeling
 • inventariseren van opleidingsbehoefte en noodzakelijke opleidingen en uitvoeren van het opleidingsplan
 • afstemmen van plannen en resultaten, signaleren van problemen/vragen
 • uitvoeren van ziekteverzuim- en reïntegratiebeleid (beoordelen van aanvraag verzuimverlof, bepalen van escalatie en (laten) opstellen en uitvoeren plan van aanpak)
 • inplannen en aanpassen van – tijdelijke, extra – kwalitatieve en kwantitatieve capaciteit gedurende een periode (dag, week, maand)

Functie-eisen
 • MBO niveau 4
 • Opleidingen gevolgd op het gebied van management en leidinggeven (Opleiding Middle Management, Leergang Management Arbeidsontwikkeling SPW4)
 • meerjarige ervaring in een leidinggevende functie met eindverantwoordelijkheid.
 • ervaring en affiniteit met het werken met een speciale doelgroep.
 • uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden.
 • in staat zijn om een goede balans te vinden tussen het begeleiden en ontwikkelen van medewerkers en het behalen van productiedoelstellingen die in overleg met de opdrachtgever/ inlener zijn vastgesteld.

Contactpersonen:
Voor meer informatie kun u contact opnemen met: Riny Hagens, Businessunitmanager Contractdetacheringen, 06-51190967

Uw reactie:
Uw CV met begeleidende brief kunt u richten aan Ergon, t.a.v. A. van Piggelen (personeelsconsulent), Postbus 601, 5600 AP Eindhoven, of per e-mail aan a.van.piggelen@ergon.nu voor 19 april 2018.

E-mail  a.van.piggelen@ergon.nu
Meer info  www.ergon.nu